Toteutettuja kohteita

Täältä löydät kuvia toteutuneista kohteista.
Jardiinan pihasuunnitelmat on toteutettu luonnossuunnitelmina ja
pihäkäynteinä sekä paikalla että etäyhteyksillä.
Suurimmat kohteet ovat kokonaan urakoitsijan rakentamia,
osassa asiakas rakentanut pihan osittain tai tehnyt itse kaikki työt.
Joissakin kohteissa asiakas on itse toteuttanut pihan etäohjeiden mukaan.